SFC.exe – Windows (R) Resource Checker

PS C:\Windows\system32> sfc

Microsoft (R) Windows (R) Resource Checker verze 6.0
Copyright (c) Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Prověřuje integritu všech chráněných systémových souborů a nahrazuje jejich nesprávné verze správnými verzemi společnost
i Microsoft.

SFC [/SCANNOW] [/VERIFYONLY] [/SCANFILE=] [/VERIFYFILE=]
[/OFFWINDIR=] [/OFFBOOTDIR=]

/SCANNOW Prověří integritu všech chráněných systémových souborů a je-li
to možné, opraví problematické soubory.
/VERIFYONLY Prověří integritu všech chráněných systémových souborů
bez provedení opravy.
/SCANFILE Prověří integritu uvedeného souboru a v případě zjištění
problémů soubor opraví. Parametrem zadejte úplnou
cestu.
/VERIFYFILE Ověří integritu souboru, jehož úplná cesta je zadána parametrem
. Nebude provedena žádná operace opravy.
/OFFBOOTDIR Umístění offline spouštěcího adresáře pro offline opravu
/OFFWINDIR Umístění offline adresáře systému Windows pro offline opravu

Příklad

sfc /SCANNOW
sfc /VERIFYFILE=c:\windows\system32\kernel32.dll
sfc /SCANFILE=d:\windows\system32\kernel32.dll /OFFBOOTDIR=d:\ /OFFWINDIR=d:\windows
sfc /VERIFYONLY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

smsagent

Tips, tricks and time-savers for the Windows and ConfigMgr administrator

To The Point

Anything about Technology and Business

Brian's Power Windows Blog

Microsoft in the Enterprise. Windows, Hyper-V, Exchange, SQL, and more!

PowerScripting Podcast

Shownotes and links for the PowerScripting Podcast, a podcast to help people learn Windows Powershell

Learn Powershell | Achieve More

What is this Powershell of which you speak?

%d bloggers like this: